BOSTADSPROJEKT FISKETÅNGEN

Totalentreprenör för bostadsprojekt

Kynningsrud Bygg uppförde bostadsprojektet Fisketången för Kynningsrud Fastighet AB.

I september 2019 satte byggnationen igång. Efter fastighetsutveckling började stomresningen.

Från källaren och upp til våning åtta tog det ca: 10 veckor med uppförning av prefab byggsystem i betong. Med denna lösningen behövde vi inte ställning på utsidan av bygget og kunde göra klart fasaden till 99% direkt.

Energieffektiv konstruktion

Huset är konstruerat så att engergianvändningen inte överstiger 56% av av Boverkets föreskrifter (BBR). Detta gör att huset är energisnålt, genom bergvärme och solceller samt tjockare väggar.

Vi utförde

Totalentreprenad i samverkan.
Komplett projekt, från planering till färdig byggnad
32 lägenheter, 8 våningar
Byggtid 2019-2020