Till- och ombyggnad av lokaler

Till- och ombyggnad av befintliga lokaler

Till- och ombyggnadsprojekt av befintliga lokaler utförd för Mervita Fastighetsförvaltning.

 

Till- och ombyggnad av verkstadslokaler, kontor, fasader, tak samt personalutrymmen för Kynningsrud Nordic Crane ABs huvudkontor vid Backa i Göteborg.

Projektet var en totalentreprenad inklusive bygg-, installations-, mark- och grundläggningsarbeten.

Byggtiden var på totalt 10 månader. Utförande av parkeringar samt övriga gemensamma ytor ingick även i åtagandet.

Vi utförde

Ombyggnad och tillbyggnad i totalentreprenad
Totalentprenad i samverkan.
Arbeten utfördes 2018-2019