Totalentreprenad för 24Storage i Högsbo, Göteborg

Femte anläggning utförd för 24Storage

Vårt samarbete med 24 Storage fortsätter med framgång, och vi har färdigställt vår femte anläggning för dem. Nu i Högsbo i Göteborg.

Byggnaden är i fyra plan om totalt 6000 kvadratmeter. Idag står en befintlig byggnad på tomten som först skall rivas och som innehåller ett befintligt skyddsrum som skall bevaras och byggas in.

Projektet är en totalentreprenad.

Byggstart var i början av april 2021 med färdigställande 1 december 2021.

Vad vi utförde

Totalentreprenad
Byggnad om 6000 kvm
24Storage er beställare