Totalentreprenad för 24Storage i Vallentuna

Totalentreprenad förrådsanläggning

Vi har utförd nybyggnation av lager och personalytor för 24Storage, en byggnad i två våningar om totalt 3.200 kvm.

Kynningsrud Bygg hade totalåtagandet med samordning inklusive mark- och grundläggningsarbeten.

Utförande av parkeringar samt övriga gemensamma ytor ingick i åtagandet.

 

24Storage hyr ut förrådslokaler.

Företaget har över 10 000 förråd i olika storlekar på 23 olika anläggningar i Sverige.

Kynningsrud Bygg utförde ett projekt  i Vallentuna.

Vad vi utförde

Totalentreprenad
3200 kvm
Utförandetid: 2018-2019