Totalentreprenad för 24Storage i Mölndal, Göteborg

Totalentreprenad för 24Storage

I Mölndal, en del av tätorten Göteborg, har vi utförd nybyggnation av lager, butik och personalytor för 24Storage i totalentreprenad.

En byggnad i tre våningar om totalt 4.000 kvm.

Kynningsrud Bygg hade totalåtagandet inklusive mark- och grundläggningsarbeten.

Utförande av parkeringar samt övriga gemensamma ytor ingick i åtagandet.

Vi utförde

Totalentreprenad
Byggnad om ca 4000 kvm
24Storage är beställare