Totalentreprenad Green Storage, Farsta

Totalentreprenad för Green Storage

Vi har byggt vår sjätte anläggning för fd 24Storage, nu Green Storage i Farsta i Stockholm. Ett ”grönare alternativ”.

Bullerbarriär
”Self Storage”-projektet består av två byggnader. Byggnaderna är i fyra plan om totalt 6700 kvadratmeter. Lageranläggningen är byggt i direkt anslutning till ett område där nya bostäder uppförs. Anläggningen skall fungera både som bullerbarriär samt som servicebyggnad för de boende i området. Ett smart koncept för alla involverade parter.

Et ”grönare” alternativ
– Det är både praktiskt och miljövänligt att bygga lagerlokaler i direkt anknytning till boendet. Vi är nöjda över att ha ett så bra samarbete med ett företag som Green Storage, som tänker praktiskt och miljövänligt. Det är en tråd i Kynningsruds målsättning om att bygga ”grönare”, säger Henrik Ekman, VD på Kynningsrud Bygg.

 

Läs vår nyhetssak från innan projektet startades upp.

Vi utförde

Totalentreprenad
Byggnad om 6700 kvm
Green Storage är beställare