Tag: hms @sv

9
sep

HMS-vecka: Säkerheten först!

En sådan samordning mellan systerföretagen ger fördelar i säkerhetsarbetet. Mål om att höja säkerhetsnivån Målet med HMS-veckan är att höja säkerhetsnivån genom att ge våra anställda en omfattande förståelse för varandras arbetsvillkor och arbeta tillsammans för att hitta de bästa lösningarna. Säkerhet är något man skapar tillsammans, och bedömningar och reflektioner över disciplinerna är viktiga. Säkerhetssamtalet Inför HMS-veckan har Kynningsruds

Läs mer

23
mar

Prefab øker sikkerheten med daglig jobbriefing

Modellen i Prefab er en tilpasset versjon av hva som gjøres av andre aktører i bransjen, der det er valgt å fokusere på fem utvalgte forhold som vurderes som spesielt viktige med tanke på økt montasjesikkerhet. Et tiltak for å nå HMS-målsettingen Det å videreutvikle våre risikovurderinger og å sikre gode riggplaner på prosjektene, er tatt med som viktige punkter

Läs mer

15
jan

Kynningsrud Prefab er ISO-sertifisert

– Med en slik sertifisering rettet mot det ytre miljø demonstrerer Kynningsrud Prefab AS sitt miljøansvar, og skiller seg med dette ut fra konkurrentene, sier Øystein Rustand, som har ledet prosessen mot sertifisering i selskapet. Miljøgevinster Miljøarbeidet styrker båndene til eksisterende kunder og samarbeidspartnere, og bidrar til økt attraktivitet hos nye kunder. Vi ønsker å være kundens foretrukne prefableverandør –

Läs mer

20
apr

Ny sikkerhetshåndbok – Vi tar sikkerheten på alvor

Sikkerhetshåndboken er med ut på jobb, og den er ment å være et hjelpemiddel og oppslagsverk i hverdagen for å sikre en skadefri arbeidsplass, både for våre egne ansatte og for alle våre samarbeidspartnere. Sikkerhetshåndboken sammenstiller viktige prosedyrer, retningslinjer, tabeller og kontaktinformasjon. Flere språkversjoner av sikkerhetshåndboken Vi jobber i disse dager med å ferdigstille en oppdatert versjon, både i forhold

Läs mer

7
sep

Mobil kontorcontainer effektiviserer byggeplassene

Utviklingen til at en montasjelederes arbeidshverdag fylles med stadig mer kontorarbeid i form av rapportering og dokumentasjon har resultert i at Prefab nå har investert i separate og mobile kontorcontainere. Mobil kontorcontainer Det 10 fots store kontoret løftes med oppover i bygget, og er dermed tilgjengelig helt i montasjefront. Dette er et supplement til kontorplassen i brakkeriggen, som ofte kan

Läs mer

14
dec

ISO-sertifisering i Kynningsrud

ISO-sertifisering 14001 – verdenskjent standard for miljøstyring ISO-14001 er verdens mest anerkjente standard for miljøstyring, og setter høye krav til dokumentasjon av bedriftenes systematiske arbeid for å redusere uheldig miljøpåvirkning. Forventningene ved en ISO-sertifisering er at arbeidet både skal gi miljøgevinster og reduserte kostnader, samtidig som et godt dokumentert miljøarbeid skaper varige konkurransefortrinn og et godt omdømme. Standarden setter krav

Läs mer

30
nov

HMS-Priset 2015 till armeringsavdelningen!

Det var till stort jubel från de 250 gästerna  på Prefabs julbord 28 november som hela armeringsavdelningen bestående av Mats Haglund, Afrim Gashi, Refki Gashi, Alit Osmani, Conny Bergström, Mikael Pettersson, Mensur Krasniqi, Shefqet Rexhepi  och förman Gzim Gashi kunde komma fram och ta emot priset. Motiveringen för HMS-priset Armeringsavdelningen blev nominerat till priset  med denna motivering: Under lång tid

Läs mer

31
aug

En vecka med extra fokus på HMS

Alla avdelningar på företagen har varje dag ett speciellt TEMA och parallellt med dagens speciella fokus hålls Hjärt-lung-räddningskurs för samtlig personal. Det är första gången vi anordnar HMS-vecka på Kynningsrud Prefab och varje avdelning har ansvar för att forma de givna temana till sin verksamhet, så att alla olika avdelningar får ut så mycket som möjligt utav veckan. Ordning och

Läs mer

5
jun

«Fullt trøkk» i HMS-uka

«Først HMS!» gjelder i praksis alle ukene hele året, men HMS-uka legger ekstra vekt på våre mål i handlingsplanen, og er langt fra en skippertaksmetode. For Kynningsrud Fundamentering handler det om å skape en «Godkultur» i bedriften som sørger for at våre HMS-verdier praktiseres til enhver tid. Kontorfolka ut på byggeplass Til tider var det folksomt ut på byggeplassene våre

Läs mer

4
mar

HMS er gøy!

Dagen var fylt med lærerike og interessante innslag fra både interne og eksterne foredragsholdere som støttet opp om Kynningsruds HMS-målsetning i en utsatt bransje: “Først HMS!” HMS-seminaret arrangeres tradisjonen tro en gang i året for å sørge for faglig påfyll og jevnt fokus på HMS-målsetningen. Ledere, verneombud og HMS-medarbeidere fra Norge og Sverige møttes til en innholdsrik dag. God HMS-ledelse

Läs mer