Tag: Sikkerhet @sv

9
sep

HMS-vecka: Säkerheten först!

En sådan samordning mellan systerföretagen ger fördelar i säkerhetsarbetet. Mål om att höja säkerhetsnivån Målet med HMS-veckan är att höja säkerhetsnivån genom att ge våra anställda en omfattande förståelse för varandras arbetsvillkor och arbeta tillsammans för att hitta de bästa lösningarna. Säkerhet är något man skapar tillsammans, och bedömningar och reflektioner över disciplinerna är viktiga. Säkerhetssamtalet Inför HMS-veckan har Kynningsruds

Läs mer

23
mar

Prefab øker sikkerheten med daglig jobbriefing

Modellen i Prefab er en tilpasset versjon av hva som gjøres av andre aktører i bransjen, der det er valgt å fokusere på fem utvalgte forhold som vurderes som spesielt viktige med tanke på økt montasjesikkerhet. Et tiltak for å nå HMS-målsettingen Det å videreutvikle våre risikovurderinger og å sikre gode riggplaner på prosjektene, er tatt med som viktige punkter

Läs mer

5
feb

Säkerhet och värdegrunder i fokus på HMS-seminariet

Först berättade säkerhetschef Arild Berglund på Skanska Norge AS om Skanskas säkerhetsarbete och deras visioner för framtiden. – Det gäller att hålla rätt fokus och att göra analyser både före ett arbete skall utföras och efter, när en oönskad händelse har inträffat, var budskapet som Arild förmedlade. Att snarare ta lärdom och utveckla säkerheten än att peka ut skyldiga är

Läs mer

20
apr

Ny sikkerhetshåndbok – Vi tar sikkerheten på alvor

Sikkerhetshåndboken er med ut på jobb, og den er ment å være et hjelpemiddel og oppslagsverk i hverdagen for å sikre en skadefri arbeidsplass, både for våre egne ansatte og for alle våre samarbeidspartnere. Sikkerhetshåndboken sammenstiller viktige prosedyrer, retningslinjer, tabeller og kontaktinformasjon. Flere språkversjoner av sikkerhetshåndboken Vi jobber i disse dager med å ferdigstille en oppdatert versjon, både i forhold

Läs mer

7
sep

Mobil kontorcontainer effektiviserer byggeplassene

Utviklingen til at en montasjelederes arbeidshverdag fylles med stadig mer kontorarbeid i form av rapportering og dokumentasjon har resultert i at Prefab nå har investert i separate og mobile kontorcontainere. Mobil kontorcontainer Det 10 fots store kontoret løftes med oppover i bygget, og er dermed tilgjengelig helt i montasjefront. Dette er et supplement til kontorplassen i brakkeriggen, som ofte kan

Läs mer

31
aug

En vecka med extra fokus på HMS

Alla avdelningar på företagen har varje dag ett speciellt TEMA och parallellt med dagens speciella fokus hålls Hjärt-lung-räddningskurs för samtlig personal. Det är första gången vi anordnar HMS-vecka på Kynningsrud Prefab och varje avdelning har ansvar för att forma de givna temana till sin verksamhet, så att alla olika avdelningar får ut så mycket som möjligt utav veckan. Ordning och

Läs mer

5
jun

«Fullt trøkk» i HMS-uka

«Først HMS!» gjelder i praksis alle ukene hele året, men HMS-uka legger ekstra vekt på våre mål i handlingsplanen, og er langt fra en skippertaksmetode. For Kynningsrud Fundamentering handler det om å skape en «Godkultur» i bedriften som sørger for at våre HMS-verdier praktiseres til enhver tid. Kontorfolka ut på byggeplass Til tider var det folksomt ut på byggeplassene våre

Läs mer

4
mar

HMS er gøy!

Dagen var fylt med lærerike og interessante innslag fra både interne og eksterne foredragsholdere som støttet opp om Kynningsruds HMS-målsetning i en utsatt bransje: “Først HMS!” HMS-seminaret arrangeres tradisjonen tro en gang i året for å sørge for faglig påfyll og jevnt fokus på HMS-målsetningen. Ledere, verneombud og HMS-medarbeidere fra Norge og Sverige møttes til en innholdsrik dag. God HMS-ledelse

Läs mer

30
jan

Kåret til Årets Montasjeentreprenør 2014!

Prisen “Årets Montasjeentreprenør” ble etablert i 2014, og ble dermed delt ut første gang på Betongelementforeningens medlemsmøte torsdag. I sin utvelgelse har juryen lagt vekt på følgende kriterier: – Helse, miljø og sikkerhetsarbeid – Innovasjon og kunnskapsvekst – Motiverer og rekrutterer til bransjen – Ambassadør for bransjen og industriell bygging – Samfunnsansvar Begrunnelse: “Årets montasjeentreprenør” I konkurransen blant mange sterke

Läs mer

3
okt

Nok en vellykket HMS-uke

I tillegg til at tema for morgenmøtene i HMS-uka ble sendt ut på SMS hver dag fra mandag til fredag var alle ansatte på Kvartalsmøter hhv. på Valle, i Trondheim og i Larvik tirsdag. Der var hovedfokus «varme arbeider». Til sammen ble det gjennomført 11 vernerunder og 11 HMS-kvarter, som resulterte i 32 grønnlapper (RUH). Nytt i år var at

Läs mer