Nya Munch-museum i Oslo

Projekt Nya Munch-museum i Bjørvika i Oslo var et samarbetsprojekt med Veidekke Entreprenör för grundarbetena. Kontraktet omfattar spont, pålar, riv- och grävarbeten, samt betongarbeten och bottenplatta. Det är fördelad 50/50 mellan Veidekke och Kynningsrud.

Mängder: Ca. 1.200 kvm spont, 12.500 meter stålkärnepålar i dimension Ø90 – Ø200 och ca. 2.000 meter stålrörspålar i dimension Ø508 – Ø711.

Signaturbygget «Lambda» uppföres öst om Operabyggnaden, och vill i stor grad grundläggas på pålar i havet. Detta medför borrning och pålarbete från flotte, och arbete innanför säkerhetszonen till sänktunneln i Oslo som ligger nedsänkt under Bjørvika. Det krävs stor precision och noggrannhet för att etablera skråpålar med lutning upp till 26 grader, särskilt så nära som 6 meter från tunnelväggen.

Med en projekterad livslängd på 200 år finns stränga krav till kvalitet och dokumentation i alla led. Det samma gäller för planläggning, uppföljning och genomförande från alla som är involverade i projektet, bland annat krav till svetskontroll, toleranser för avvikelser, arbetsbeskrivning och krav till manskap.

Kynningsrud har varit involverade från starten i projektet, och kom med förslag till en förbättrad lösning för spont runt källaren, en lösning som byggherren valde att använda sig av.

Film från byggnaden ser du här

Comments are closed.