Glädjen är att vara användbar!

Inkludering och mångfald

Jämlikhet, mångfald och respekt

Kynningsrud arbetar för en arbetsmiljö präglad av jämställdhet, mångfald och ömsesidig respekt, där alla har möjlighet att bidra till företagets framgång och att förverkliga sin egen potential.

På Kynningsrud är du lika mycket värd oavsett till exempel hudfärg, läggning, tro, kön och funktionsnivå.

Vi vill ha en mångfald där alla är inkluderade och jämställda – både på jobbet och i samhället i stort.

De anställda och andra som är involverade i Kynningsruds verksamhet kommer att behandlas på ett sätt som inte diskriminerar i förhållande till kön, hudfärg, religion, ålder, funktionsnedsättning, sexuell läggning, medborgarskap, socialt eller etniskt ursprung, politisk övertygelse, medlemskap i fackförening eller annat. betingelser. Kynningsrud tolererar inte någon form av diskriminering eller trakasserier på någon av våra arbetsplatser. Vi ska möta dem som berörs av vår verksamhet med respekt, dialog och delaktighet.

Kynningsrud Hållbarhet

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få uppdateringar och nyheter direkt i din inkorg.