Glädjen är att vara användbar!

Inkludering och mångfald

Jämlikhet, mångfald och respekt

Kynningsrud arbeider for et arbeidsmiljø preget av likeverd, mangfold og gjensidig respekt, der alle har mulighet til å bidra til selskapets suksess og til å realisere sitt eget potensial.

Hos Kynningsrud er du like verdifull uavhengig av for eksempel hudfarge, legning, tro, kjønn og funksjonsnivå.

Vi ønsker et mangfold der alle er inkludert og likeverdige – både på jobb og samfunnet generelt.

De anställda och andra som är involverade i Kynningsruds verksamhet kommer att behandlas på ett sätt som inte diskriminerar i förhållande till kön, hudfärg, religion, ålder, funktionsnedsättning, sexuell läggning, medborgarskap, socialt eller etniskt ursprung, politisk övertygelse, medlemskap i fackförening eller annat. betingelser. Kynningsrud tolererar inte någon form av diskriminering eller trakasserier på någon av våra arbetsplatser. Vi ska möta dem som berörs av vår verksamhet med respekt, dialog och delaktighet.

Kynningsrud Hållbarhet

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få uppdateringar och nyheter direkt i din inkorg.