GLÄDJEN ÄR ATT VARA TILL NYTTA!

HMS-vecka: Säkerheten först!

En sådan samordning mellan systerföretagen ger fördelar i säkerhetsarbetet.

Mål om att höja säkerhetsnivån

Målet med HMS-veckan är att höja säkerhetsnivån genom att ge våra anställda en omfattande förståelse för varandras arbetsvillkor och arbeta tillsammans för att hitta de bästa lösningarna. Säkerhet är något man skapar tillsammans, och bedömningar och reflektioner över disciplinerna är viktiga.

Säkerhetssamtalet

Inför HMS-veckan har Kynningsruds medarbetare utbildats i individuella säkerhetssamtal. Säkerhetssamtalet handlar om att två personer diskuterar riskfaktorerna i en konkret arbetsuppgift. Genom HMS-veckan kommer organisationen att träna för att avslöja riskfaktorer genom sådana samtal. Det ska känna sig naturligt att en medarbetare ”stör” i utförandet av vad som görs. Säkerhetssamtalen registreras enkelt i en nyutvecklad app.

«Tollgates» – tvärvetenskaplig riskbedömning

Det är inget nytt, men det är ändå ett viktigt erkännande att de viktigaste förutsättningarna för säkert utförande av arbetsuppgifter i produktion och montage läggs redan vid konstruktions- och planeringsstadiet. Kynningsrud genomför därför så kallade ”tollgates”, eller vägtullar. I de tidiga faserna av projektet kallas multidisciplinära riskbedömningar, där de olika ämnena hjälper till att fatta rätt val – i ett tillräckligt tidigt skede. Många ”tollgates” genomförs under HMS-veckan, och här kommer deltagandet från vår egen organisation att öka för att höja kvaliteten på utvärderingarna. Våra kunder är välkomna att delta.

Säkerhet först!

Under hela HMS-veckan kommer Kynningsruds anställda att vara väl synliga på byggplatserna, klädda i synlighetskläder med ”Säkerhet först” på ryggen, vilket är Kynningsruds mantra. Utökade säkerhetsrundor genomförs, kurser och utbildningsaktiviteter kommer att genomföras. ”Räddning efter fall i sele” är ett regelbundet och viktigt inslag. Säkerheten gäller först i en situation där något inte har gått som planerat – och sedan är det viktigt att ha övat för att hantera situationen i förväg.

Torkil Kynningsrud är säkerhetschef i Kynningsrud-gruppen:
– Säkerheten ska proriteras högst 365 dagar om året, men jag anser att det är viktigt att lägga extra fokus på viktiga frågor under HMS-veckorna för att våra anställda ska komma hela hem hela livet.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få uppdateringar och nyheter direkt i din inkorg.