GLÄDJEN ÄR ATT VARA TILL NYTTA!

Vi gör lite mer – för säkerhetens skull

Årets HMS-seminarium för Kynningsrudgruppens företag anordnades fredagen den 13 januari med ett 80-tal deltagare från avdelningar runt om i Norge, Sverige och Danmark. Vi gör lite mer för säkerheten – så att alla våra värdefulla medarbetare kommer hem säkert från jobbet, varje dag.

En god social atmosfär skapade en bra ram för evenemanget när ambassadörerna för hälsa, miljö och säkerhet på arbetsplatsen – skyddsombud och chefer – träffades för ett HMS-seminarium.

Seminardeltakere

Skickliga talare fyllde dagen med intressant och bra innehåll.

– Jag kan redovisa en positiv trend de senaste åren inom rapporteringen av oönskade incidenter. Det har skett en stadig ökning av antalet anmälda fall, och även en stadig ökning av antalet meddelare, vilket gör att fler bidrar till säkrare arbetsplatser, sa säkerhetschefen i Kynningsrudgruppen, Jan Vegard Heierdal.

– Vi effektiviserar digitaliseringen av både rapporteringen av oönskade incidenter, och vi skapar en ny digital säkerhetshandbok som ska ge nödvändig vägledning för att arbeta säkert, sa han.
Den digitala säkerhetsmanualen heter Safety och en prototyp var klar för visning.

F v Erik Everbrink (Nordic Crane S), Jan Vegard Heierdal (koncern) och Heine Lien (Nordic Crane N).

Det viktiga samarbetet

Säkerhetscheferna för Nordic Cranes svenska respektive norska verksamhet, Erik Everbrink och Heine Lien, fokuserade på det viktiga samarbetet mellan de inblandade på byggarbetsplatserna som huvudtema. Ett gott samarbete genom god kommunikation mellan inblandade parter på trånga och hektiska byggarbetsplatser är avgörande för att förhindra att olyckor inträffar. Det gäller både på marken vid hukning och korrekt signalering och i luftrummet där både mobilkranar och tornkranar är aktiva samtidigt.

Bra psykologisk trygghet

Ole Andre Bråthen
{%CAPTION%}

Extern talare Ole André Bråthen gav också viktig input om ökad säkerhet. Han betonade värdet av god utbildning som en förutsättning för att arbeta säkert, men inte minst betonade han vikten av att ha en god psykologisk trygghet. Du har en god psykologisk trygghet när du – trots att du själv och kanske andra också tycker att du borde kunna eller veta– vågar ställa de frågor du har när du inte riktigt minns hur eller varför du genomför en viss jobb eller, i vårt fall, lyftoperation. Även om du tänker att ”det här borde jag verkligen veta, det är pinsamt att fråga”. Om man vågar blotta sig på det här sättet är det en seger för tryggheten.

Förbättring och lärande

HMS-seminariet löser inte de utmaningar vi står inför, men det ökar medvetenheten om dem. Ett av huvudsyftena med HMS-seminariet är att få ny input och ökad medvetenhet om hur vi ständigt kan stärka vårt HMS-arbete. Även denna gång kunde vi lämna seminariet med ökad kunskap och ny inspiration. Genom att lyfta blicken, ta en paus från en hektisk arbetsdag och få enkla verktyg som kan hjälpa oss till en tryggare vardag kan nästa allvarliga olycka undvikas.

Vi måste alla göra lite mer – för gemensam säkerhet.
.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få uppdateringar och nyheter direkt i din inkorg.