Glädjen är att vara til nytta!

Byggde ny butik för Jysk i Uddevalla

Kynningsrud Bygg påbörjade direkt efter semestern 2022 arbete i Plantagens befintliga lokaler på Sydvästra Torp i Uddevalla med att göra plats för ytterligare en butik. 

På fastigheten där Plantagen hade sin befintliga verksamhet fanns outnyttjad tomt att utveckla för fastighetsägaren NP3.

När Plantagen önskade att minska sina väl tilltagana ytor hjälpte Kynningsrud Bygg tidigt till med olika förslag och kalkyler på olika möjligheter. Efter en tids arbete lyckades Jysk och NP3 hitta en lösning som var genomförbar både praktiskt och ekonomiskt.

Det innebar i praktiken att ca. en tredjedel av Plantagens lokaler revs och deras personalutrymmen flyttades. När detta var gjort kunde arbetet börja med att uppföra en ny byggnad som nyttjade hela tomten och ansluter mot den del som var kvar av Plantagens lokaler.

I Plantagens lokaler inför ombyggnad.

Framgångsrikt samarbete

För att projektet skulle kunna genomföras var en av förutsättningarna att Plantagen skulle kunna fortsätta sin verksamhet även under pågående rivning, ometablering och nybyggnation.

Genom ett nära och väldigt framgångsrikt samarbete mellan Kynningsruds platsledning och Plantagens personal, där alla arbetade för projektet och verksamhetens bästa, kunde både rivning, ombyggnation och nybyggnation utföras utan några större konsekvenser för Plantagens verksamhet. Trots vad alla utmaningar, som exempelvis rivning av väggar och tak, flytt av elcentral, fiber, värme och brandlarm innebär för en pågående verksamhet.

Plantagen kunde hållas öppen och fungera som vanligt trots alla utmaningar som rivning av väggar och tak, flyttning av elcentral, anslutning till fiber, värme och brandlarm innebär.

Trångt om plats.

Butiksöppning för Jysk

Efter en tidplansenlig slutbesiktning i maj påbörjade Jysk sin etablering omgående. Jysk kunde slå upp portarna till sin nya butik i juni, som planerat.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få uppdateringar och nyheter direkt i din inkorg.