GLÄDJEN ÄR ATT VARA TILL NYTTA!

Säkerhet och krishantering

I år var det äntligen igen möjligt att arrangera ett HMS-seminarium för chefer, skyddsombud och förtroendemän på Kynningsrud. Fredagen den 25 mars samlades över 60 medarbetare för en professionell dag med fokus på säkerhet och krishantering. – Alla ska komma hela hem hela livet. Det är det viktigaste, sa vd Pål Kynningsrud i sin inledning.

Det är därför att vi på Kynningsrud lägger så stor vikt vid att säkerheten kommer först.

Några av de över 60 deltagarna på Kynningsruds HMS-seminarium.

Förebyggande

Självklart ska vi först och främst arbeta förebyggande, så att olyckor inte inträffar. Det gör vi varje dag när vi bedömer och omvärderar risker, planerar utförandet av jobb, följer lagar och förordningar, rapporterar oönskade händelser och använder nödvändig skyddsutrustning. För att nämna något.
– Jag vill särskilt lyfta fram en bransch som kan vara extra utmanande för oss inom kran- och lastbilskranbranschen, nämligen prefabbranschen, sa Heine Lien, säkerhetschef i Nordic Crane AS.

{%ALT_TEXT%}
Heine Lien

– Här finns många faktorer som kan skapa utmanande situationer för en kranförare. En byggarbetsplats med elementmontage involverar många människor i aktivitet i ett trångt område och det finns många moment att ta hänsyn till för att säkra löftena. Dessutom kan lyftanordningarna, eller brist på sådana, ge oss speciella utmaningar. Det är viktigt att kranföraren är vaksam, men också att han eller hon vågar sätta ner foten om ett lyft inte kan utföras säkert, sa Heine Lien.
Många nya aktörer har kommit på scenen, med varierande erfarenhet och kunskap om säkra lyftlösningar. Detta ökar risken vid redan krävande lyftoperationer.

– Övning om hur man hanterar situationer som kan uppstå, eller vad man ska göra när olyckan är ute, har också ett stort värde på vägen mot ökad säkerhet. Om 90% av vårt beteende styrs omedvetet, dvs vi utför uppgifter automatiskt, utan att tänka på vad vi gör. Omedvetna handlingar utförs otroligt mycket snabbare än medvetna handlingar, förklarade säkerhetschef på Nordic Crane AB, Erik Everbrink.

– Genom att träna tillräckligt i situationer går beteendet från att vara en medveten handling till en automatisk och omedveten handling, sa han.

Sikkerhetssjef Erik Everbrink Nordic Crane AB
Erik Everbrink

När olyckan inträffar

Men så händer det ändå ibland, trots att alla jobbar för att vi ska komma hela hem hela livet, att det tyvärr händer olyckor. I sådana fall är det viktigt att ta hand om alla inblandade parter. Särskilt om det handlar om allvarliga olyckor.

Bjørn Stuveland
Bjørn Stuveland

– När en olycka händer ändras kroppens fokus till hjärnan, inte hjärtat. Du gör vad du kan för att hantera och bidra till situationen. Reaktionerna kommer oftast senare, och reaktionens styrka beror på stressnivån och graden av kontrollförlust man upplever, förutom personlighetsstil, förklarade psykologen Bjørn Stuveland från Centrum för stress- och traumapsykologi i sin föreläsning under HSE-seminarium.

– Det är jätteviktigt att människor runt omkring är med som stöd den första tiden efter en olycka, så att de inblandade kan bearbeta situationen så snabbt som möjligt. Om händelsen är av mycket allvarlig karaktär eller  traumasymtomen inte minskar under den första månaden kan det vara viktigt att involvera specialister så tidigt som möjligt för att undvika ihållande trauma och långtidssjukskrivningar, förklarar han.

 

 

 

Utredning förebygger

När vi utreder olyckor och tillbud som händer gör vi det för att vi vill lära oss något av det som har hänt, så att vi arbetar säkrare i framtiden.
– Om vi ​​vet varför något händer, oberoande av person, så kan vi vidta åtgärder nästa gång innan det händer igen, förklarar den tillträdande koncern-säkerhetschefen, Jan Vegard Heierdal.

Jan Vegard Heierdal (t.h.) och Torkil Kynningsrud.

Medan det tidigare utreddes för att ta reda på vilken person som var ansvarig för en olycka, fokuseras nu på vilka brister i organisationen som ledde till en olycka.
– Här har vi fortfarande mycket vi kan jobba med på Kynningsrud, och vi har fortfarande en bit kvar för att uppnå att alla kommer hem hela varenda dag från jobbet under hela arbetslivet. Vi jobbar hårt med detta varje dag, avslutar Jan Vegard Heierdal.

Sikkerhetssjefene og konsernsjefen er veldig fornøyde med seminaret.
Nöjda arrangörer. F v säkerhetscheferna Torkil Kynningsrud, Jan Vegard Heierdal, Erik Everbrink och Heine Lien. Koncernchef Pål Kynningsrud till höger.

Kontaktinformation hittas här

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få uppdateringar och nyheter direkt i din inkorg.